1957 Prins Jeu I

1957 Prins Jeu I

Jeu Arts†

1957 Prins Jeu I

Nar

Leus

Boerenbruudspaar

Foto's

Van de periode dat ik prins was (1957) zijn nauwelijks foto's. Er bestaat een zwart-witte foto waarop Piet Pubben (later tot vorst benoemd) mij (met hoge hoed en fancy-strik) een onderscheiding uit Venray van hemzelf opspeldt om mij als prins te benoemen. (zie bovenstaande foto)

 

De onderscheiding is het volgende jaar geleend door prins Joop en nooit terug bezorgd. We hadden een clubje geestverwanten (als 'raad van 11') met o.m Guus, René en Jo Eijssen, onze Joep, Pietje van Hoof, Jan Gielen (nog anderen?) waarbij Jo Eijssen zich m.i. (achteraf) als nar afficheerde.

 

Omdat uitgerekend op carnaval opa Verkoeijen overleed, heb ik maar 'n enkele (dans-)avond als prins opgetreden.

Ziedaar mijn prinsenverhaal (zonder foto's)


Thieu Arts

© De Zagewetters 2015 - 2022                                                                               Contact met Webmaster