Home

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging


2019 Prins Jelle l


welkom bij de Zagewetters

Prins Wim ll en nar Niels

Op zaoterdag 5 jannewarie was ’t Prinsenbal beej de Zagewetters. Um 21:11 uur naodat Vorst Ruud iederiën haaj welkom gehiette wier dur urst afscheid genome van Prins Jelle d’n 1ste , Prinses Fieke, Nar Paul en Narrin Anne.........Lees verder

Zagewetters en Zagewetterinnekes.

 

Op zaterdag 8 februari zullen de leden van de Jeugdvastelaovend samen met de leden van bestuur en raad van 11 onze nieuwe Vastelaoveskrant komen aanbieden. Vanaf ongeveer 16.30 uur kunt u hen aan de deur verwachten.

Prinses Marte

Narrinneke Romee en Vorstin Lieke


Verslag jeugdprinsenbal


Afgeloëpe zondag was ut dan zo ver.
We gingen afscheid nemen van ut jeugdtrio van 2019 en dur wier plats gemakt vur ut neeje jeugdtrio 2020.

Ut baggehuus was al moijkes vol toen ut aftreeje van JEUGDPRINSES DANA JEUGDNARRINNEKE ISA EN JEUGDVORST GIEL begos.
Ze bedankte ieder um beurte de meense die ut fiëst vur hun mogelijk, Lees verder.....

Orde van verdiensten 2020

Op zondag 26 januari 2020 wordt in Café “Den Tommes” voor de 31e keer de “Orde van Verdienste” uitgereikt. Het bestuur van de “Zagewetters” heeft besloten om de “Orde van Verdienste" in 2020 uit te reiken aan:

Henk Wismans

Lees verder.......


Door familieomstandigheden kon de uitreiking van de orde van verdiensten geen doorgang vinden.

Deze zal op een nader te bepalen datum alsnog worden uitgereikt.

Bestuur van de Zagewetters. 


Verslag zitting 2020


Op vreejdag 17 janewari en zaoterdag 18 janewari han we wèr ôs zittingsaovenden ien ’t Vèrkeshuus. Beide aovenden wiere geopend dur Vorst Ruud den ’t programma vur de urste kier àn mekaar moog praote às Vorst van de Zagewetters. Ôk dit jaor wèr was de kemmissie zitting dur ien geslaagd um ’n schôn programma op de buhne te brenge. Lees verder.....Foto's Zitting 2020

Agenda 2020


8 februari           Jeugd + Zagewetters      Vastelaoveskrant rondbrengen in Merselo

9 februari           Jeugdzagewetters           Baggebal (Den Tommes)

15 februari         Zagewetters                   Prinsenreceptie (zaal 't Anker)

15 februari         Zagewetters                   Knorrebal (zaal 't Anker)

21 februari         Jeugd + Zagewetters      Vastelaovesmis (St. Jan de Doperkerk)

21 februari         Jeugdzagewetters           Jeugdprinsreceptie (JUM)

23 februari         Jeugd + Zagewetters      Optocht Merselo

23 februari         Jeugd + Zagewetters      Kinderbal (zaal 't Anker)

23 februari         Zagewetters                   Vastelaovesfiëst (Den Tommes)

24 februari         Jeugd + Zagewetters      Optocht Venray

24 februari         Zagewetters                   Big Tommesbal (Den Tommes)

25 februari         Jeugdzagewetters           Koppienbal (JUM)

25 februari         Zagewetters                   Vastelaovescafé (Den Tommes)

26 februari         Zagewetters                   Aswoensdagmis (St. Jan de Doperkerk)

26 februari         Jeugdzagewetters           Evaluatie Jeugd

 

14 maart            Zagewetters                   Evaluatievergadering (zaal 't Anker)

 

29 augustus       Zagewetters                   Uitstapje Prins 

© De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster