Verslag Vorstwissel

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging


Vorstwissel beej de Zagewetters ien Mèrsele.


 

Afgeloeëpe zaoterdag vond de Vorstwissel plàts beej Vastelaovesveriëniging de Zagewetters. Ien het Verkeshuus was het gezellig druk, veul volk uut Mèrsele, mar ok veul vastelaovesvierders van de umliggende kerkdörpe van de gemaente Rooy ware hier op afgekomme.

Den aovend wier geopend dur interim-vurzitter Martin, den iederieën van harte welkom hiete, mit een speciaal welkom vur ôs Jeugdtrio die ok ànwezig ware.

Vorst René wier nor veur gehàld en op zien vertrouwde podium wier heej bedankt vur de afgeloeëpe 7 jaor as Vorst van de Zagewetters, mar ok vur de fijne samewerking mit alle overige zuster veriëniginge. Veul Vorste hebbe Vorst René persoonlijk toegesproke, en brochte een kleinigheidje mit en dat deuj 'm goed. Heej kreeg allerlei moije kadoos àngebooje, zoas enne pallet vol chips van zien aege Raod van 11 en de hofdames…

Vurmalig Vorst Rob van de Pielzwaaiers waardierde het zoas zeej ien hun waarde wiere gelaote… en bedankte ok vur de geweldige samewerking.

Toen kwaam ok nog ut bestuur van de Vorstenraod nor veur, wier Vorst René toegesproke dur vurzitter Willie en wier Vorst René onderscheije ien de Groët-orde van de Vorstenraod en natuurlijk kreeg Vorstin Jolanda enne moije groëte bos bloeme.

Vorst René kreeg vur de làtste kier de microfoon en bedankte iederieën vur de moije jaore en heej hàlde zien 7 Ald Prinse efkes àn dur te benoeme hoe zeej dat jaor beleeft hàn. Daornao wier heej ontdaon van zien attribute. Martin bedankte René vur ziene ienzet van de afgeloeëpe jaore en Vorstin Jolanda kreeg un moij boeket bloeme.

As wardiering vur de afgeloeëpe 7 jaor het ut bestuur van Vastelaovesveriëniging de Zagewetters daorum unaniem beslote um Vorst René te benoeme tot Iëre-Vorst René van de Zagewetters.

Het moment was àngebroke um de neeje vorst bekend te make vur iederieën… Iere-Vorst René presentierde ien samewerking mit zien 7 Ald Prinse een moije act waorbeej ze um beurte een ànwiezing liete zien àn ut publiek… naodat d'r al veul name geroepe ware… kwaam de neeje Vorst van de Zagewetters nor veure en ien een explosie van confettie stond dor… Vorst Ruud (Kessels) beejgestaon dur zien Vorstin Liane. Vorst Ruud kreeg de Vorstenraodsmedaille umgehange en ok ziene Vorsteketting, den geschonke is dur Iëre-Vorst René, de neeje Vorstesteek wier opgezet en zoë kos Vorst Ruud vur ut urst alle meense toespraeke ien enne tot àn de nok gevulde zaal. Ànsluutend kreeg heej spontaan een staonde resepsie en iederieën felicitierde ozze neeje Vorst en zien Vorstin.

Het was enne gezellige en druk bezochte aovend, mit fantastische mitwerking van DJ Jelle, den iederieën ien enne polonaise liet loëpe of liet swinge op andere meziek.

Weej wense Vorst Ruud en Vorstin Liane alle succes toe en same mit alle andere Zagewetters en Zagewetterinnekes vural te geniete van de vastelaovend.

 

Bestuur Vastelaovesveriëniging de Zagewetters.

© De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster