Verslag Zitting 2019

Vastelaovesveriëniging

de Zagewetters

MèrseleVerslag van de zittingsaovenden beej de Zagewetters.

Afgelopen wiekend ware de zittingsaovenden van de Zagewetters wèr. Op vreejdag zaat ’t Vèrkeshuus zao goed às vol. Vorst René opende de aovend en hiette iederiën van harte welkom en speciaal Prins Jelle d’n 1ste, Prinses Fieke, Nar Paul en Narrinneke Anne. Ôk ’t Jeugdtio, Jeugdprinses Dana, Jeugdnarrinneke Isa en Jeugdvorst Giel ware dizze aovend anwezig. We begosse dizze aovend mit un optreeje van de minidansgarde. Zillie han wer flink getraind um alle pasjes en bewegingen onder de kneej te kriege. Hiernao duuj Mike Willems zienne buut às Max de coureur. De winnaars van de PBS, Niek, Rick en Youri dun ’t nummer Highway to Hell van AC/DC. De megjes van de jeugddansgarde liete vervolgens zien dat zillie ôk wer flink geoefend han àn hunne dans en krege daor ôk un groët applaus van ’t publiek vur. De Neefjes name ôs mit op un middagje vissen en han unne schônne vis gevangen.  Vervolgens verscheen Helga Cornelissen ien de buutton às Tanja Truckie. Zeej vertelde wat ze allemol mit miek às vrouwelijke vrachtwagenchauffeur. Imke Versteegen liet mar wer ’s zien wurrum zeej Nederlandskampioene is ien de solodansgarde.  De kèls van Praot van de Straot han ôk wer un moj stukske gemakt aover de reis van de APK naor Den Haag en aover ’t verblief op Camping de Linde onder andere. De shlager van dit jaor wier gezongen dur de Rosendalers en ’t nummer Alle Zagewetters klonk al gauw dur de hiele zaal. Hiernao kwaame de Hofdames rond mit de krintemik mit kermenaaj en kôs iederiën efkus beej buurte en wier dur op ’t podium wer druk gebouwd an de volgende act. En dat ware de kèls van de APK. Zillie han un moj stukske ien mekaar gezet waorbeej ze Vorst René bedankte vur zien 7 jaor dat heej Vorst is gewist van de Zagewetters. Dat zien Jolanda daor zelfs àn mit duuj haaj heej nie gedaocht. Heej kreeg un schônne trofee vur al die jaore en vur Jolanda was dur un bluumke. De kèls van Gewoon Half dun op hun manier un stuk aover ’t latste aovendmaal. Toen wier vur de latste kier de buutton op ’t podium gezet en was ’t de beurt an Dirk Kouwenberg den ôs mit naam naor de studentenveriëniging ien Leiden. Heej vertelde aover wat daor zoal gebeurde en dat was wèr flink lachen geblaozen. Vorst René riep hiernao alle artiesten nog enne kier op ’t podium en bedankte iederiën den op welke manier dan ôk haaj mit geholpe an ’t slage van dizze aovend en sloot toen de aovend af en zongen we nog unne kier de shlager van dit jaor. Op de zaoterdagaovend was ’t iets minder druk ien ’t Vèrkeshuus mar was ’t zeker wèr unne geslaagde aovend. Vorst René hed nog mit de jeugddansgarde mit gedanst umdat zillie daochte dat heej nao wat geoefend te hebbe dit ôk wel zuuj kunne. Prins Jelle d’n 1ste haaj un moj danspèkske geregeld vur Vorst René en dat braocht de meense ien de zaal wel an ’t lachen.  Weej kunne wer terug kieke op twiëje geslaagde aovenden mit dank àn de artiesten en alle andere die op wat vur manier dan ôk hier hun stiëntje àn hebbe beej gedrage. Vur Ton Janssen en Martin Arts was ’t de latste kier dat zillie às toniëlknecht hier beej ware. Zillie hebbe nao veulle jaore ’t stukske aovergedrage àn Wim van Tilburg en Eric Poels die dit now van hun zulle aoverneme. Kortum, warde dur nie beej, dan hedde toch net efkus wat gemist!

© De Zagewetters 2015 - 2019                                                                               Contact met Webmaster