Verslag Orde van Verdiensten 2019

Vastelaovesveriëniging

de Zagewetters

MèrseleOrde Van verdienste  2019.Afgeloepe zondag 10 februari wier de orde van verdienste wer uutgerijkt.

Dit jaor wier dizze an Theo en Wilma Zegers oaver handigdt.

Natuurlijk dik verdient vur alles wat zillie allemol vur os durpke doen en gedaon hebben.

Dizze middag wier ok wel duudelijk dat dat nie allien beej os durpke is gebleve ok buute mersele doen Theo en Wilma ontzettend veul en dat was te zien,

De meense hinge mit de benen buute zo druk was ut .

Naodat ze dur de iere haag ien de tommes binnen waren gekomme konden de sprekers beginnen.

As urste kwaam John van dijck namens de durpsroad.

Ut was wel duudelijk dat zowel Theo as Wilma zeer betrokken zien beej ozze gemeenschap .

John kos nog wel uren dur vertelle mar mos ok wat tied an andere gunnen .

As 2de was de beurt an Jan Michels names T”Raokeliezer.

Ja as ge wat wilt wiette oaver mersele van toen of van nou dan hoefde t mar te vraoge an Wilma of Theo die wiette bijna alles.

As 3de spreaker kwaam Deken Rob Muijsers names de Ald Prinsen.

Rob vertelde oaver Theo zien bruurs die ok prins ware gewist net as Theo zelluf,

En de JUM en de Muziekfieeste en nog veul mier wat kan den Rob praotte  zeg, mar allien mar moij weurd moij gedaon.

Daornao kwaame dur twee jonge dames op t podium names sv Mersele,

Vurzitster Henriette en loes Jacobs van ut korfbal,die 2 dames voerde enne moije show op of  beater gezeet enne moije buut ze vertelde oaver hoe betrokke Theo en Wilma zien beej zowel ut voetbal as ut korfbal, prachtig gedaon dames.

As 5de spreaker was ut de beurt an de familie, names beide families noom Herman Zegers dizze taak op zich.

Herman deej dit zoals allien Herman dat kan ,heej vertelde oaver vroeger en hoeveel Theo op hun vader leek mit alles.

Names stichting Lourdeswerk Venray waren Maria Phlilipsen en Jaqueline Geulen nar mersele gekomme u mok hun dank en felicitaties oaver te brengen an Theo en Wilma , want Wilma is erg betrokken ien en beej die stichting.

As 7de spreakers waren de vrienden van Chez Thomas an de beurt.

Nao leuke verhaaltjes en prachtige woorden was ut wel duudelijk dat dit een  hechte vrienden groep is.

Toen was ut de beurt an de kiender van de orde dragers; Nicky en Bram mit urre Sven en Anke .Ze han een prachtige video gemakt mit enorm veul felicitaties , ik meug wel zegge dat dat geweldig moij ien mekaar gezet was.Ok de jeugdvastelaovend mit hun 4x 11 jubileum trio kwamen de orde dragers felicitiere.

Noa enne moije speech van Vorst Giel was ut officiële gedeelte dan toch echt klaor.

De oerkonde wier vurgeleze dur vorst Rene , toen kon de officiële uutreiking van de orde van verdienste gedaon wurre dur Theo koppus den dees orde  de vurrige kier gekrege haaj.

Ut fiest kon beginne.

Mar natuurlijk nie vur dat Theo en Wilma zelluf nog un woordje richte tot iederien en wat bedankjes.

Ze din dit ien moije dicht vorm dat was knap en moij gedaon meug ik  wel zegge.

Noa zonne middag vloeien er een hoop emoties ien t roond en dat was prachtig um te zien beej veule, moij dat kan gewoon ien mersele.

Daornao kon de receprtie an de gang .

De receptie verliep top ut was afgelaaie vol mar biestig moij.

Daorna kon ut fiest beginne en dat ging geweldig los samen mit de hulp van de Rosentaler.

Tussen dur wier Vorst Rene nog gehuldigd dur de vorstenraod en nao die moije woorden ging ut fiest wer dur tot ien de late uurtjes.

Ut was DRUK, ut was MOIJ. Ut was mit unne LACH en unne TRAON. Ut was biestig GEZELLIG en ut was VERDIENT.

Weej wille names de Zagewetters iederien bedanke vur ut slagen van dizze dag en hope dat dit de ganse vastelaovend zoe verder gut .


Vastelaovend same.

© De Zagewetters 2015 - 2019                                                                               Contact met Webmaster