Orde van verdiensten 2019

Vastelaovesveriëniging

de Zagewetters

Mèrsele

Zagewetters en Zagewetterinnekes,


’T afgeloepe jaor hebbe we de Orde van Verdienste toegekend an Theo en Wilma Zegers, mar zoas iederiën wel wet hebbe we toen vanwege familie- umstandigheden ien goed aoverleg same beslote um dit un jaor op te schuuve en dees Orde ien 2019 alsnog an urlie uut te reike.
Orde van Verdienste 2019


Op zondag 10 febrewarie 2019 wurt ien café “Den Tommes” vûr de 30ste kier de “Orde van Verdienste” uutgereikt. ’T Bestuur van “de Zagewetters” het beslote um de “Orde van Verdienste” ien 2019 uut te reike àn:
 

                                                     Theo en Wilma ZegersTheo is gebaore op 24 juli 1956 ien Mèrsele. Dat was achter op de Testrik. Theo is unne zoën van Bert Zegers en Gon Pouwels. Theo kumt uut un gezin van 12 kiender, 6 jonges en 6 megjes.  Wilma is gebaore op 1 september 1956 ien Oeldere. Wilma is un dochter van Grad  Claessens en Anny Nabuurs. Wilma kumt uut un gezin van 4 kiender. Wilma hed nog 3 jongere bruurs. Theo en Wilma zien sinds 27 oktoeber 1977 getrouwd. Ze hebbe samen 2 dochters, namelijk Nikky en Anke.  Theo en Wilma zien de trotse Opa en Oma van klènzoën Sven, zoën van Nikky en Bram.

Theo het op de lègere schol ien Mèrsele gezete en is daornao naor MAVO en HAVO gewist en vervolgens opgeleid tot hovenier. Wilma hèt op de lègere schol ien Oeldere gezete. Dornao MAVO en Vormingsklas, en zeej het ansluutend ien ’t ziekehuus ien Venroj un interne opleiding gevolgd tot verpleegkundige A.

Theo is mit werke begost beej Tuincentrum Thuylshof, tiggeworig Intratuin. Daornao vief jaor opzichter openbaar groen en sportaccomodaties ien de gemènte Deurne gewist. Vervolgens ok vief jaor opzichter openbaar groen, landschappelijke beplanting en bossen ien de gemènte Rooj. Theo hèt op un gegève moment de stoute schoen angetrokke en is zelfstandig ondernemer geworre. Heej is begost mit un hoveniersbedrief ien Oeldere onder de naam, “De Gunhoek”.  Verder is heej sinds ’n paar joar mede eigenaar van ‘t bedrief “De Combinatie” dat onderhelt en beheert de openbare ruumte ien un dieël van Venroj, Mèrsele en Vredepiël.

Wilma het mier dan 40 jaor beej VieCuri gewerkt as verpleegkundige en polisecretaresse.

Theo en Wilma hebbe allebei hun stiëntje wel beejgedrage vur de gemènschap en de veriënigingen ien Mèrsele.  Van allebei volgt un klène opsomming. Theo was actief beej SV Mèrsele as jeugdleider, vurzitter, scheidsrechter, grensrechter, elftalleider, en ôk beej ’t korfbal is heej efkus vurzitter gewist. Ôk beej de vastelaovend is heej unne bekende; heej is  van lid van de Raod van 11 tot Nar en Prins gewist, het jaore de receptie van de jeugd gedaon en ôk wat jaore mit gedaon an de zitting as Les Droles. Verder is Theo vurzitter van stichting GAM gewist, is heej van 2002 tot 2018  vurzitter van de dôrpsraod gewist en was  heej vurzitter van ‘t dôrpsraodenaoverleg. Theo was ôk lid van ’t kermis-comité. Verder was heej betrokken beej de organisatie van MFM en Ald Merselse Dag, zit heej ien de organisatie van de Mèrseloop, is heej bestuurslid en vice-vurzitter van de stichting Loobeek en vurzitter van de stichting Schaopscompagnie Mèrsele. Ôk is Theo nog lid van de werkgroep Hoeklier en van daoruut betrokke beej de ontwikkelingen rondum de basisschôl en ’t verenigingsgebouw, en is heej bestuurslid van GlaswebVenroj. Sinds mart is heej lid van de gementeroad in Rooj.

Wilma ur liest van activiteite mug ôk gezien wurre. Zeej het zich iengezet beej de JUM, de Vastelaovend  waor ze Narrin, Hofdame en Prinses is gewist en zich bezig halt mit de Vastelaovendsmis. Ôk helpt ze gèr mit en duut ze gèr mit an d’n optocht van de buurt. Verder hèt Wilma zich actief iengezet vur de M.S Vereniging en vur VPTZ, dat stut vur Vrijwillige Paliatieve Terminale Zurg beej meense thuus. Beej SV Mèrsele was Wilma actief beej ’t korfbal en same dun ze een jaor of vief de kantine. Beej de Muziekfiësten is Wilma o.a. 19 jaor secretaresse van Stichting MFM gewist en zurgde ze mede vur de pr en zaat ze ien ’t organisatiecomité. Verder zaat zeej ien de organisatie van ut festival ‘Schijt aan de Grens’.  ’T Werk dat ze vur Lourdes duut mug ôk nie vèrgete wurre. Beej ’t Raokeliezer duut Wilma ‘t secretariaat en ze is verder nog bestuurslid beej de KBO ien Mèrsele en sinds eind 2017 is ze ôk nog secretaresse beej de Centrale vur Ouderenverienigingen ien Venroj.

Kortum; ze hebbe nie stil gezete, en dit is toch wel un liest die gezien mug wurre en waor ge  same zeker trots op mugt zien.

Hebben  Theo en Wilma dan nog tied vur hobby’s? Jao zeker wel, same zien ze lid van Vriendengroep “Chez Thomas”, halde ze van op tied ontspanne, wandele en op reis gaon, en ze gaon gèr naor ’t korfballe van de dochters en ’t voetballe ien Mèrsele kieke.

Theo en Wilma hebbe mekaar al die jaore gesteund en de ruumte gegeve um te doen wat ze gedaon hebbe en dorbeej vur de veriëniginge en ’t dôrp klaor gestaon. Theo en Wilma zien vandaag d’n dag nog steeds actief en weej hope dat ze dat nog hiel lang kunne en wille doen.Bestuur Vastelaovesveriëniging De Zagewetters.© De Zagewetters 2015 - 2019                                                                               Contact met Webmaster